ประกาศ ช่องทาง Discord เป็นช่องทางการติดต่อหลักกับทางทีมผู้จัดการแข่งขัน

ประกาศ การแข่งขัน LOL Wildrift x Logitech Tournament #1 จะให้ช่องทาง Discord เป็นช่องทางการติดต่อหลักกับทางทีมผู้จัดการแข่งขันรายละเอียดดังนี้

  1. ช่องทางการยืนยันตัว รายละเอียดดังนี้
    1. นักกีฬา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขัน จะต้องยืนยันตัวที่แพลตฟอร์ม Discord บนลิงก์นี้ https://discord.gg/v96fEpsNZa
    2. เมื่อทำการยืนยันตัวทีมเข้าแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะทำการขอยืนยันตัวนักกีฬาภายในทีมอีกครั้งโดย จะมีทีมงานทำการตรวจบัตรประชาชนนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน
  2. ใช้เพื่อส่งผลการแข่งขัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top