ประกาศสายการแขงขันรอบคัดเลือก PUBG

ประกาศสายการแขงขันรอบคัดเลือก
รอบคัดเลือก 256 ทีม  16 กลุ่มการแข่งขัน

รอบคัดเลือก (ไม่มีการ Live สด)
24 สิงหาคม 2021  [รอบคัดเลือก 256 ทีม Group 1-16]
เริ่มแข่งในเวลา
18:00 น.  Group 1-8   แข่งจำนวน 2 โดด
21:00 น.  Group  9-16  แข่งจำนวน 2 โดด
แข่งจำนวน 2 โดด Top 4 ของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งหมด 64 ทีมจะได้เข้าสู่รอบถัดไป และจะถูกแบ่งกลุ่มใหม่อีกครั้ง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม Group 1-4 กลุ่มละ 16 ทีม
25 สิงหาคม 2021  [รอบคัดเลือก 64 ทีม Group 1-4]  

เริ่มแข่งในเวลา
18:00 น.  Group 1-2  แข่งจำนวน 2 โดด
21:00 น.  Group 3-4 แข่งจำนวน 2 โดด
Top 4 ของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งหมด 16 ทีม ได้เข้าสู่รอบ Semi Final ต่อไป

เวลาการแข่งขันแต่ละโดด
ในทุกรอบของการแข่งขันจะเริ่มโดดที่ 1 ที่เวลา 18:00 น. เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละโดด จะมีเวลาให้พักเบรคประมาณ 10 นาที

**ทีมงานแจ้งเวลาโดดในรอบต่อไป ทาง Discord หลังจากที่จบการแข่งขันในรอบก่อนหน้าแล้ว
โดยจะโดดตรงเวลา และเป็นไปตามเวลาที่ทีมงานแจ้งทาง Discord เท่านั้น *
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Scroll to Top